Mindset
Du blir vad Du tänker

"Passionen för att anstränga dig och hålla fast vid något, till och med (eller särskilt) när det inte går så bra, är kännetecknet för ett dynamiskt mindset. Det är det som gör att människor kan lyckas under några av de mest utmanande perioderna i livet". 

(Carol Dweck, 2015). Har skrivit boken MINDSET - du blir vad du tänker.

Inställning

Attraktionslagen

Vi attraherar utifrån våra tankar kopplat till våra känslor. Våra känslor är den frekvenser som vi sänder ifrån, precis som med en radioapparat så är det viktigt att ha rätt frekvens inställd för att vi ska kunna sända rätt till mottagaren. Det vi sänder ut tas emot av Universum och sänds sen tillbaka från samma frekvens som vi själva skickade utifrån. Vi får tillbaka den energin som vi sände ut.

Attraktionslagen handlar om att vi hela tiden manifesterar utifrån var vi befinner oss känslomässigt. Varje tanke och handling har en känsla. En tanke eller handling som är skapad utifrån rädsla, tviviel, ilska får ett helt annat resultat än om den i stället skapas utifrån t.ex. glädje, tillit eller kärlek.


Tankens kraft


Självläkning

Vi är mer uppkopplade än någonsin och samtidigt har vi inte varit mer bortkopplade. Vi är frånkopplade, svävande i en dimma och skulle mer än någonsin bara behöva vara barfota i gräset. -Emma

 • Celler
 • Tanken
 • Andas
 • Omgivning
 • Jordning
 • Närvaro
 • Medvetenhet
 • Vänlighet
 • Respekt
 • Kärlek
 • Kroppskontakt
 • Självinsikt
 • Självkänsla
 • Naturnära
 • Drick vatten
 • Näringsrik mat
 • Balans
 • Variation


"Kärlek är själens syre och luften ger vårt skal liv.

Utan själen är vi bara ett skal och utan skalet missar vi ett liv".

~Emma