Mindfulness
Medveten Närvaro

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg för att hantera, stress, oro, förändringar, sömnproblem, smärta, sinnesro, acceptans, självkänsla och livskvalitet. Att integrera mindfulness i ditt liv ger många fördelar. Du får en ökad förmåga till avslappning, förbättrad koncentration och kreativitet, mer livslust och energi, större självinsikt och förståelse för andra, ökat självförtroende, bättre arbetsresultat och förmåga att hantera stress.

En ökad förmåga och ökad medvetenhet om nuet gör att du bättre kan möta upp olika situationer med olika valmöjligheter istället för att reagera automatiskt. Du får lättare tillgång till dina inre resurser som hjälper dig att konstruktivt hantera stress och andra svårigheter.

Avsikten med mindfulness -    att utöva meditation, andningsövningar och medvetna rörelser kan vara att:

  • Förbättra medvetenheten om sig själv, sina tankar, känslor och kropp.
  • Förbättra medvetenheten om tankar och känslor.
  • Förbättra medvetenheten om kropp och kroppskännedom.
  • Förbättra medvetenheten om vad som pågår i nuet.
  • Minska upplevd stress.
  • Utveckla/förbättra självkännedom, självkänsla, och självbild.
  • Få möjlighet till minskad smärta.
  • Förbättra sin inre kraft.
  • Förbättra medvetenheten till att fatta kloka beslut.
  • Förbättra acceptans om förlåtande till sig själv och det som pågår i omgivningen.

Mindfulness har sitt ursprung i en urgammal österländsk buddhistisk metod och livsfilosofi som har anpassats till det moderna samhället. Medveten närvaro är en hälsosam livsstil och ett förhållningssätt som är baserat på medvetenheten om våra erfarenheter i nuet med öppenhet, nyfikenhet och acceptans.
Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. - Jon Kabat-Zinn

Text lånad från www.novusvita.se 


"Vi tänker tusentals tankar, vi gör hundratals val, vi fattar många beslut varje dag. Till detta har vi mängder av aktiviter som vi ska göra.

Allt detta ska vår hjärna och vår kropp klara av, och då kan det vara bra att ha förmågan att hantera dagen, veckan, åren och livet.

Mindfulness är ett sätt att skapa denna förmåga. Att lära sig att bli medveten om sin situation och att se hur vi själva kan påverka den 

är bl.a vad Mindfulness handlar om". 

-Agneta


Kurser, Träffar, Workshops och Föreläsningar hålls på Grön Styrka av 

Agneta Elison från Novus Vita www.novusvita.se 

och/eller Margareta Johnsson från Yanantin-lev i harmoni www.margaretajohnsson.webnode.se